Приставка за намаляване обема на фини прахови частици в атмосферата - Иновации в здравето

Публикувано от: Siocom
Дата: 01/11/2021
Гледания: 5

За да запазим чиста атмосферата и да ограничим изхвърлянето на фини прахови частици в атмосферата, проф. Йонко Мермерски, създаде приставка, която се използва за печките на твърдо гориво. Така се постига намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване и запазване на топлината вътре в помещението.

Предавания: