Medrec:M - новото здравеопазване! - Иновации в здравето

Публикувано от: Siocom
Дата: 01/11/2021
Гледания: 1

Иновативно приложение, което спомага по - бързата комуникация между пациент и лекар. Приложението дава възможност за запазване на медицинските изследвания от пациента, които да са видими за лекуващия лекар.

Предавания: